alumnado

Aulas de Formación Aberta (Nº rexistro: 091)

Presidente: José Antonio Golpe García

Pavillón de Estudantes |


XOU - Xadrez Ourensán Universitario (Nº rexistro: 092)

Presidente: Lino Hermida Araujo

Pavillón de Estudantes |


ESN - Asociación para a integración de estudantes estranxeiros (Nº rexistro: 108)

Presidenta: Andrea Rodríguez

Pavillón de Estudantes |


AUCE - Asociación Universitaria de Ciencias da Educación (Nº rexistro: 118)

Presidenta: María Millán Costas

Pavillón de Estudantes | |


ASEII - Asociacion Sectorial de Estudantes de Enxeñaría Informática (Nº rexistro: 119)

Presidente: Edgar Ruiz González

Pavillón de Estudantes | | | | | |


EDUCERE - Asociación Pedagóxica e Cultural (Nº rexistro: 122)

Presidenta: Tania Cid Rodríguez

Pavillón de Estudantes | | | |