CITI Ourense

Área de Apoio á Investigación


A Área de apoio á Investigación do Campus de Ourense ten como obxectivo apoiar ao persoal investigador do Campus de Ourense, consolidando o proceso de desconcentración da xestión da investigacion centralizada no Campus de Vigo.

Arturo Rodríguez Sampayo

Xefe da Área de Apoio á Investigación

+34 988 387 325
xainvesou@uvigo.es

José Antonio Gándara Pérez

Negociado de Apoio á Investigación

+34 988 368 880
vic.investigacion.ou@uvigo.es

Área técnica de I+D+i


A Área técnica de I+D+i da Universidade de Vigo é unha estrutura de apoio á comunidade investigadora que nace co obxectivo, entre outros, de fomentar a participación en convocatorias e consorcios internacionais, aumentando así a captación de recursos externos e posicionando á UVigo como un parceiro de referencia para proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación.

Alberto Rellán López

Xestor de Innovación do Campus de Ourense

+34 988 387 404
alberto.rellan@uvigo.es

Os principais servizos que presta esta área son:

  • Procura e difusión de convocatorias de axudas e proxectos de I+D+i
  • Dinamización da participación de investigadores/as da Universidade de Vigo en proxectos internacionais
  • Asesoramento a grupos de investigación na redacción de propostas

O Campus de Ourense conta cun xestor de innovación propio, que pode respostar as consultas sobre convocatorias públicas de proxectos e outras actuacións europeas e internacionais de interese para os grupos de investigación do campus.