CITI Ourense

O Centro de Apoio Científico Tecnolóxico á Investigación (CACTI) ten como obxectivo prestar apoio instrumental, científico e tecnolóxico nas labores de investigación, desenvolvemento e innovación que se realicen na Universidade de Vigo, outros organismos públicos de investigación e empresas, proporcionando equipos e instalacións cuxa especificidade, alto nivel tecnolóxico ou custo, fan aconsellable a súa adquisición e mantemento de xeito centralizado, de modo que poidan ser utilizados por todo o persoal investigador da comunidade científica, racionalizando así o seu réxime de explotación.

O CACTI dispón de dúas sedes unha en Ourense e outra en Vigo.

Servizos CACTI OURENSE | Servizos CACTI VIGO

DELEGACIÓN CACTI OURENSE

Carmen Meijide
Cristina Pérez

988 387 414
Carmen | Cristina
CACTI – Avda. Galicia 4, 2º
Parque Tecnolóxico de Galicia
32900 - San Cibrao das Viñas (Ourense)

O servizo de Seguridade Alimentaria e Desenvolvemento Sostible conta en Ourense coas seguintes unidades:

  • Espectrometría atómica analítica
  • Preparación de mostras
  • Análise elemental
  • Espectrometría de ICP-MS
  • Análise de nutrintes
  • Cromatografía