CITI Ourense

imprimir Correo electrónico

No enderezo web da Universidade de Vigo sobre Proxectos Internacionais de Investigación, poderás atopar a información actualizada dos diferentes proxectos e iniciativas internacionais:

Consulta de convocatorias e oportunidades.

 

O Campus de Ourense conta cun xestor de innovación propio, que pode respostar as consultas sobre convocatorias públicas de proxectos e outras actuacións europeas e internacionais de interese para os grupos de investigación do Campus.