CITI Ourense

Extracto da Resolución do 29 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de proxectos de investigación na área de tráfico, mobilidade e seguridade viaria, correspondentes ao exercicio 2017.

Os proxectos de investigación presentados deberán ter como obxectivos aqueles incluidos nas áreas do Plan de Investigación da DGT 2017-2020:

ORGANISMO QUE CONVOCA:
Ministerio do Interior

Publicación: BOE 02/03/2017
FAQs | Solicitude Online

PRAZO DA CONVOCATORIA:
Do 07/03/2017 ao 28/03/2017 ás 15:00 h


Máis Información