CITI Ourense

Convocatoria de bolsas Leonardo a investigadores e creadores culturais da Fundación BBVA.

Destinadas a apoiar o desenvolvemento de proxectos persoais de investigadores e creadores culturais en estadios intermedios da súa carreira, de entre 30 e 45 anos e cunha produción científica, tecnolóxica ou cultural altamente innovadora.

Concederanse polo menos 55 bolsas de ata 40.000 euros nas seguintes áreas:

ORGANISMO QUE CONVOCA:
Fundación BBVA

Bases | Intrucións | FAQs

PRAZO DA CONVOCATORIA:
Do 01/03/2017 ao 27/04/2017 ás 19:00 h


Máis Información

Ciencias Básicas; Bioloxía e Ciencias do Medio Ambiente e da Terra; Biomedicina; Tecnoloxías da Información, outras Enxeñarías e Arquitectura; Economía e Xestión de Empresas, Ciencias Xurídicas e Sociais; Humanidades; Artes Plásticas e Arte Dixital; Música e Ópera; e Creación Literaria e Teatro.

Para calquera consulta pode dirixirse a: becas-leonardo@fbbva.es.