CITI Ourense

Resolución do 16 de agosto de 2017, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se convoca a concesión de axudas económicas para o desenvolvemento de proxectos de investigación sobre adiccións no ano 2017.


Publicación: BOE 24/08/2017


Organismo que convoca

Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade


Proxectos a financiar pola convocatoria

Os proxectos de investigación financiados por estas axudas, poderán presentarse como proxectos individuais ou proxectos coordinados.

Consideraranse liñas prioritarias, con carácter xeral, aquelas enmarcadas na Estratexia Nacional sobre Drogas. Dunha maneira máis específica, valoraranse os proxectos que se refiran aos seguintes temas:

  1. Prevención selectiva e indicada en relación ao consumo abusivo de alcol e cannabis, asociados ou *indistintos, e fundamentalmente dirixidos a menores.
  2. Custo social das adiccións.
  3. Mellora da calidade do proceso terapéutico.
  4. Estratexias de reinserción socio-laboral.
  5. Actuacións nas contornas penais.
  6. Prevención e intervención en adiccións no ámbito laboral.
  7. Incorporación do enfoque de xénero en todas as intervencións levadas a cabo en relación coas adiccións.
  8. Adiccións sen substancia.
  9. Avaliación das actuacións divulgativas da DGPNSD.

Prazo de presentación de solicitudes

Ata o 2 de outubro de 2017


+ INFO