CITI Ourense

Resolución da Presidencia da Axencia Estatal de Investigación pola que se aproba a convocatoria, correspondente ao ano 2017 das axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores contemplada no Subprograma Estatal de Formación do Programa Estatal de Promoción do Talento e o seu Emprego, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.


Publicación: BOE 16/09/2017


Organismo que convoca

Ministerio de Economía, Industria e Competitividade


Obxectivos

As axudas teñen como obxecto a formación de doutores mediante o financiamento de contratos laborais, baixo a modalidade de contrato predoutoral, a fin de que investigadores en formación realicen unha tese doutoral asociada a un proxecto de investigación financiado polas axudas para proxectos de I+D do Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento no marco do Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia ou polas axudas para proxectos de I+D+i Retos Investigación do Programa Estatal de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Orientada aos Retos da Sociedade, respectivamente, nas súas convocatorias 2016, ambas as no marco do Plan Estatal de I+D+i, ou a un proxecto de investigación que se desenvolva nun Centro de Excelencia Severo *Ochoa ou nunha Unidade de Excelencia María de *Maeztu, financiados por convocatorias do Subprograma Estatal de Fortalecemento Institucional do Plan Estatal de I+D+i 2013-2016, ou nun proxecto de investigación que se desenvolva dentro dunha liña de investigación prioritaria para o ano 2017, fixada polo Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria, nun Organismo Público de Investigación agraria e alimentaria das Comunidades Autónomas.

Á súa vez, as axudas teñen por obxecto financiar a contratación laboral, durante un período de orientación postdoutoral (en diante POP) dun ano de duración, daqueles doutorandos que obteñan o título de doutor con antelación ao comezo da última anualidade da axuda. As axudas terán unha duración máxima de catro anos, e comezarán a contar o seu prazo desde a data de incorporación do investigador contratado ao seu posto de traballo no centro de I+D contratante.


Prazo de presentación de solicitudes

Entre o 3 e o 18 de outubro de 2017


+ INFO