CITI Ourense

Extracto da Resolución 26 de setembro de 2017 da Presidencia da Axencia Estatal de Investigación, pola que se aproba a convocatoria para o ano 2017 do procedemento de concesión de axudas a proxectos «Explora Ciencia» e «Explora Tecnoloxía» correspondentes ao Programa Estatal de Fomento da Investigación Científica e Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Xeración de Coñecemento, no marco do Plan Estatal de I+D+i 2013-2016.


Publicación: BOE 05/10/2017


Organismo que convoca

Ministerio de Economía, Industria e Competitividade


Obxecto

Esta actuación ten por obxecto promover a execución de proxectos de investigación básica ou tecnolóxica cuxos resultados poidan chegar a representar un avance significativo do coñecemento, mediante a formulación e desenvolvemento de novos enfoques ou metodoloxías inalcanzables doutro xeito e que, pola natureza dos coñecementos xerados, puidesen ter un marcado carácter transversal. Por iso, os proxectos Explora foron deseñados para financiar a exploración de ideas heterodoxas e radicalmente innovadoras.

Preténdese financiar a execución de proxectos de investigación cuxos obxectivos supoñan unha reevaluación de paradigmas establecidos e aceptados, con proxección en diversos ámbitos científicos ou técnicos, en busca de novos conceptos ou solucións e aplicacións rompedoras en diferentes disciplinas científicas. Os plans de traballo das actuacións propostas poderán ser de índole teórica ou experimental. Deberán ser propostas de investigación imaxinativas e radicais cuxa viabilidade puidese ser considerada baixa en programas convencionais, porque chocan con ideas establecidas no seu campo, e tamén propostas tecnolóxicas arriscadas que buscan unha proba de concepto e que, en ambos os casos, non se conseguirían financiar polas vías habituais, pero nas que existan certos indicios que xustifiquen acometer a súa exploración usando metodoloxía científica.

 

Prazo de presentación de solicitudes

desde o 31 de outubro ao 21 de novembro de 2017 ás 15:00 horas

 

+ INFO