CITI Ourense

Resolución de 28 de decembro de 2017, do Director do Instituto de Saúde Carlos III, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2018 mediante tramitación anticipada de concesión de subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2013-2016, do Programa Estatal de Investigación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.


Publicación: BOE 05/01/2018


Organismo que convoca

Instituto de Saúde Carlos III.


Formularios e prazos

+ INFO