CITI Ourense

ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.


Publicación: DOG 18/07/2017


Organismo que convoca

Consellería do Medio Rural


Obxectivos

Concesión das subvencións para a execución de proxectos de grupos operativos da Asociación Europea.da Innovación (AEI) en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas, e convocarestas axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para oano 2017. O seu código de procedemento é MR331B.

Polo tanto, financiaranse proxectos innovadores dos grupos operativos da AEI seleccionados, cubrindo os gastos derivados da súa execución. En ningún caso se financiarán proxectos de investigación básica ou fundamental nin investigacións independentes.


Prazo de presentación de solicitudes

Ata o 18 de agosto de 2017

 

+ INFO