CITI Ourense

Descrición


A Agrupación estratéxica de Investigacions Agroambientais e Alimentarias está constituida por grupos de investigación do CITI (Centro de Investigación, Transferencia e Innovación, da Tecnópole), da Facultade de Ciencias de Ourense e da Facultade de Bioloxía de Vigo, reunindo a varias deceas de investigadores.

As súas principais áreas de traballo son:

  • A calidade e seguridade alimentaria.
  • O desenvolvemento de novos produtos alimentarios.
  • A produción primaria sostible.

Web da Agrupación Estratéxica CIA


Composición


A agrupación estratéxica CIA está composta por membros dos seguintes grupos de investigación:

Código Nome do Grupo de Investigación
AA1 Investigacións Agroambientais e Alimentarias
BV1 Aerobioloxía e Apicultura
BEV1 Agrobioloxía
EQ4 Tecnoloxía dos Alimentos
EQ9 Valorización de Biomasa
FA4 Laboratorio de Termofísica