CITI Ourense

Membros


NomeTlfEmail
Manuel Deaño Deaño 988 387 179
Mar García Señorán 988 387 180
Fernando Tellado González 988 387 177
Salvador Guillermo González González 986 801 789
Joaquín Dosil Díaz 986 801 788
Angeles Conde Rodríguez 988 387 254
Sonia Alfonso Gil 988 387 124
Valentín Iglesias Sarmiento 988 387 226
Juan Luís Rodríguez Rodríguez 988 387 289

CoordinadorWeb do grupo HI9
deano@uvigo.es