CITI Ourense

Neste apartado agrúpanse as liñas de investigación da comunidade científica do Campus de Ourense. Ao mesmo tempo, esta clasificación por liñas permite atopar persoal investigador ou grupos a partir dunha liña concreta ou para un obxectivo baseado nunha delas.

Esta agrupación por liñas de investigación está baseada na clasificación de áreas da Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva (ANEP):

Área Enxeñaría Civil e Arquitectura (ICI)
Área Enxeñaría Eléctrica, Electrónica e Automática (IEL)
Área Enxeñaría Mecánica, Naval e Aeronáutica (IME)
Área Tecnoloxía Química (TQ)
Área Tecnoloxía Electrónica e das Comunicacións (COM)
Área Ciencias da Educación (EDUC)
Área Ciencias Sociais (CS)
Área Dereito (DER)
Área Economía (ECO)
Área Filoloxía e Filosofía (FFI)
Área Historia e Arte (HA)
Área Psicoloxía (PS)
Area de Transferencia de Tecnoloxía (IND)