CITI Ourense

Descrición


Dirixida a mellorar e optimizar a xestión dos viñedos coa axuda das técnicas máis innovadoras procedentes do mundo das tecnoloxías da información (TIC, SIX), os sensores e automatismos para un seguimento continuado e en tempo real do estado das cepas e os coñecementos máis avanzados na identificación dos pagos/terroirs, e os efectos do cambio climático.


Área ANEP: Agricultura

Códigos UNESCO: 3103.01 - Produción de cultivos, 3103.03 - Explotación dos cultivos, 3103.05 - Enxeñaría de cultivos, 3103.13 - Fertilidade do solo

Palabras Clave: terroir, viñedo, enoturismo, fertilidade, zonificación, paisaxes vitícolas.

Investigador Responsable da liña


José Manual García Queijeiro

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo | Facultade de Ciencias | +34 988 387 059 | jgarcia@uvigo.es

Grupo de Investigación

Nutrición e Viticultura (NEV)

Investigador Coordinador do Grupo de Investigación


José Manual García Queijeiro

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo | Facultade de Ciencias | +34 988 387 059 | jgarcia@uvigo.esVoltar á Area de Agricultura