CITI Ourense

Descrición


O desenvolvemento institucional dos centros educativos ocúpase das intervencións necesarias para o cambio planificado baseado en valores humanos e democráticos para mellorar a eficacia dos centros e o benestar dos seus membros. Por outra banda, a avaliación de centros preséntase como unha exigencia permanente para a súa mellora e a do sistema educativo.


Área ANEP: Ciencias da Educación

Códigos UNESCO: 5802 - Organización e planificación da educación, 5803 - Preparación e traballo dos profesores

Palabras Clave: Institucións educativas; Calidade en educación, clima escolar, centros educativos, desenvolvemento institucional; Avaliación institucional.

Investigador Responsable da liña


Adolfo Pérez Abellás

Dpto. DOEMI | Facultade de CC da Educación | +34 988 387 166 | apabellas@uvigo.es

Grupo de Investigación

Investigación Educativa

Investigador Coordinador do Grupo de Investigación


Alfonso Cid Sabucedo

Dpto. DOEMI | Facultade de CC da Educación | +34 988 387 307 | acid@uvigo.esVoltar á Area de Ciencias da Educación