CITI Ourense

Descrición


.


Área ANEP: Ciencias da Educación

Códigos UNESCO: 5801.04 - Teorías educacionais

Palabras Clave: Patrimonio inmaterial, Educación patrimonial, renovacion educativa, cultura popular.

Investigador Responsable da liña


Xosé Manuel Cid Fernández

Dpto. AIPSE | Facultade de CC da Educación | +34 988 387 129 | xcid@uvigo.es

Grupo de Investigación

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Investigador Coordinador do Grupo de Investigación


Mª Carmen Ricoy Lorenzo

Dpto. DOEMI | Facultade de CC da Educación | +34 988 387 065 | cricoy@uvigo.esVoltar á Area de Ciencias da Educación