CITI Ourense

Descrición


Céntrase no uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) como recursos para a aprendizaxe e a construcción de coñecementos (TAC), particularmente na atención á diversidade (TAD), no practicum e as prácticas externas e na formación de docentes dos distintos niveis educativos (Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Superior). Análise e proposta de deseños e criterios pedagóxicos para o desenvolvemento de recursos educativos dixitais (MOOC, software educativo, actividades interactivas, recursos audiovisuais, libros electrónicos, entornos virtuais de aprendizaxe,…). Estudo de metodoloxías e boas prácticas.


Área ANEP: Ciencias da Educación

Códigos UNESCO: 5801.07 - Métodos Pedagóxicos, 5801.01 - Medios audiovisuais, 5802.05 - Necesidades educativas especiais e Educación Especial, 5802.04 - Niveis e Temas de Educación, 5802.99 - Tutoría e Practicum, 5803.02 - Formación de profesores

Palabras Clave: TIC, TAC, TAD, MOOC, rúbrica, eportfolio, practicum, prácticas externas, software educativo, actividades interactivas, libros electrónicos, entornos virtuais de aprendizaxe (EVA), aprendizaxe interactiva, criterios pedagóxicos, inclusión educativa, e-inclusion, titoría, medios audiovisuais, ensino a distancia, ensino online, e-learning, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Superior, innovación educativa.

Investigador Responsable da liña


Manuela Raposo Rivas

Dpto. DOEMI | Facultade de CC da Educación | +34 988 387 164 | mraposo@uvigo.es

Grupo de Investigación

Colaboración e Innovación para a Equidade Educativa e Social

Investigador Coordinador do Grupo de Investigación


Ángeles Parrilla Latas

Dpto. DOEMI | Facultade de CC da Edu. e do Deporte | +34 986 801 773 | parrilla@uvigo.esVoltar á Area de Ciencias da Educación