CITI Ourense

Proxectos financiados no ano 2014


O impacto da crise nas familias da provincia de Ourense: necesidades, protección e propostas de afrontamento
INOU14-01 | Francisco Xabier Aguiar Fernández | Facultade de Ciencias da Educación

Os eventos deportivos como ferramenta de promoción turística: propostas para a provincia de Ourense
INOU14-02 | Ángel Antonio Barajas Alonso | Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Turismo e novas tecnoloxías. Potencialidade de Ourense como smart destination e a súa repercusión para o sector
INOU14-03 | Trinidad Domínguez Vila | Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

(IDE-OU) Integración e publicación de información arqueo-histórica xeoreferenciada da provincia de Ourense a través da rede
INOU14-04 | Félix González Insua | Facultade de Historia

Deseño computacional de novos catalizadores heteroxéneos para a valorización de poliois procedentes do procesado da biomasa
INOU14-05 | Olalla Nieto Faza | Facultade de Ciencias

Ourense en Vídeo3D e Son3D: desenvolvemento de software para producir vídeo estereoscópico con GoPros e drones e para a gravación de son binaural espacial baseado en holofonía
INOU14-06 | David Olivieri Cecchi | Escola Superior de Enxeñaría Informática

Transporte de funxicidas de base cúprica mediante o proceso de pluviolavado. Adaptación e estimación das perdas de cobre no viñedo
INOU14-07 | Paula Pérez Rodríguez | Facultade de Ciencias

Ferramenta para o descubrimento de biomarcadores e clasificación automática en espectrometría de masas con MALDI-TOF
INOU14-08 | Miguel Reboiro Jato | Escola Superior de Enxeñaría Informática

Avaliación das actitudes e comportamentos de sexting e as súas consecuencias nos adolescentes ourensanos/as
INOU14-09 | Yolanda Rodríguez Castro | Facultade de Ciencias da Educación

A potestade tributaria sobre os aproveitamentos das augas termais e minero-medicinais
INOU14-10 | Mónica Siota Álvarez | Facultade de Dereito

A protección xurídica das inversións de empresas ourensanas na América Latina e Caribe fronte ás políticas públicas: alternativas e proposta de solución
INOU14-11 | Rafael Andrés Velázquez Pérez | Facultade de Dereito