CITI Ourense

Proxectos financiados no ano 2016


(Ciber) Bulling, Heteronormatividade e Etnocentrismo
INOU16-01 | María Victoria Carrera Fernández | Facultade de Ciencias da Educación

Proxecto Sancti Salvatoris: Investigación e posta en valor do xacemento do "Castelo de Mouresiños", na procura das orixes altomedievais da vila de Allariz
INOU16-02 | Adolfo Fernández Fernández | Facultade de Historia

Desenvolvemento de sistemas de microencapsulación para o cribado de metaxenotecas de augas termais da provincia de Ourense
INOU16-03 | Clara Fuciños González | Facultade de Ciencias

Estudo das variables implicadas no fracaso escolar en matemáticas dos estudantes ourensáns de educación primaria
INOU16-04 | Valentín Iglesias Sarmiento | Facultade de Ciencias da Educación

Ferramenta para a análise e xeración de bioimaxes mediante ablación láser con fonte de acoplamento indutivo
INOU16-05 | Hugo López Fernández | Escola Superior de Enxeñaría Informática

Recursos hídricos, ordenación do territorio e sustentabilidade ambiental: novidades lexislativas e xurisprudenciais
INOU16-06 | Laura Movilla Pateiro | Facultade de Dereito

Aproveitamento e valorización da palla de trigo mediante procesos verdes baseados no emprego de auga e líquido iónico
INOU16-07 | Susana Peleteiro Prieto | Facultade de Ciencias

Determinantes da vantaxe competitiva de Ourense como destino turístico termal
INOU16-08 | Nuria Rodríguez López | Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Natureza e efectos xurídicos da contraprestación económica satisfeita pola subministración municipal de auga
INOU16-09 | Mónica Siota Álvarez | Facultade de Dereito