CITI Ourense

Proxectos financiados no ano 2017


Recursos hídricos, ordenación do territorio e sustentabilidade ambiental: novidades lexislativas e xurisprudenciais II
INOU17-01 | Susana Álvarez González | Facultade de Dereito

Perfil de usuarios, usos e valoración das termas na provincia de Ourense
INOU17-02 | Fátima Braña Rey | Facultade de Ciencias da Educación

Fomulación de cosméticos con extractos obtidos de biomasa forestal e con augas termais da provincia de Ourense
INOU17-03 | Noelia Flórez Fernández | Facultade de Ciencias

Multitasking Cubes - Unha ferramenta para a rehabilitación cognitiva
INOU17-04 | Miguel Reboiro Jato | Escola Superior de Enxeñaría Informática

Determinación de cianotoxina emerxente B-N-METILLAMINO-l-alanina (BMAA) en augas da conca hidrográfica do Miño-Sil
INOU17-05 | Jorge Eduardo Regueiro Tato | Facultade de Ciencias

Avaliación do alumnado universitario sedentario no Campus de Ourense
INOU17-06 | Laura Ruiz Soriano | Facultade de Ciencias da Educación

Impacto económico dun proxecto de especialización de campus na economía local: aplicación ao caso do Campus da Auga na provincia de Ourense
INOU17-07 | Patricio Sánchez Fernández | Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Evidencia experimental da relación entre prezo de venta e calidade percibida. Implicacións estratéxicas e contables para as D.O. vitivinícolas ourensás
INOU17-08 | Francisco Javier Sánchez Sellero | Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Realización dun sistema óptico montado nun dron para medidas de contaminación de augas
INOU17-09 | Daniele Tommasini | Escola de Enx. Aeronáutica e do Espazo

Descubrindo o "Allariz Vello". Revalorización patrimonial e paisaxista do xacemento do Castelo de Malpaso e a súa contorna
INOU17-10 | Patricia Valle Abad | Facultade de Historia