banner

Resolución Reitoral do 30 de maio de 2016 pola que se convocan axudas para a organizar os obradoiros de extensión universitaria da Universidade de Vigo do primeiro cuadrimestre do curso 2016-2017. A continuación amosamos o historico da convocatoria.

Histórico:


30/05/2016 - Bases da convocatoria | Impreso normalizado