banner

Resolución Reitoral do 31 de maio de 2017 pola que se convocan axudas para a organizar os obradoiros de extensión universitaria da Universidade de Vigo do primeiro cuadrimestre do curso 2017-2018. A continuación amosamos o historico da convocatoria.

Histórico:


31/05/2017 - Bases da convocatoria | Impreso normalizado