banner

Resolución Reitoral do 19 de decembro de 2016 pola que se convoca a primeira edición dos premios de investigación, transferencia, innovación educativa e divulgación científica do Campus da Auga da Universidade de Vigo. A continuación amosamos o historico da convocatoria.

Histórico:


19/12/2016 - Bases da Convocatoria.


Máis información na web do Campus da Auga.