banner

Resolución Reitoral do 31 de xaneiro de 2017 pola que se convocan axudas para organizar cursos de extensión universitaria da Universidade de Vigo no ano 2017. A continuación amosamos o historico da convocatoria.

Histórico:


20/01/2017 - Bases da convocatoria | Impreso normalizado