banner

Resolución Reitoral do 31 de maio de 2018 pola que se convocan as bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior" para realizar os estudos de mestrado no Campus de Ourense durante o curso 2018-2019.

As persoas solicitantes deberán cubrir o formulario electrónico e presentalo debidamente asinado nos rexistros da universidade ou por calquera dos medios previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 29 de xuño de 2018.


Histórico:


31/05/2018 - Bases da convocatoria: Galego | Castelán