banner

O campus de Ourense ofrece no curso 2018 seis cursos de verán e extensión universitaria para que a comunidade universitaria e calquera persoa interesada poida aproveitar o tempo de lecer para seguir formándose.

A oferta, moi variada en temáticas, desenvólvese desde principios de xuño ata finais de setembro de 2018.

Observacións:

  • ATA CUBRIR PRAZAS: Haberá transporte gratuito para facilitar a asistencia ós cursos que se celebren fóra de Ourense.
  • Ao remate do curso entregase diploma acreditativo (asistencia obrigatoria ao 85% das horas) con recoñecemento de 2 créditos de LE / 1 crédito ECTS para as ensinanzas de grao por cada 30 horas.
  • Descontarase un 35% as persoas que pertenzan a comunidade universitaria (uvigo).

Consulta os cursos de extensión universitaria 2018