banner

Descrición


A Escola de Enfermaría de Ourense é un centro público adscrito á Universidade de Vigo e dependente da Consellería de Sanidade, ademáis dun un centro de encontro e unión entre profesorado, alumnado e outros estamentos universitarios.

É por iso, un foro permanente de reflexión, debate e divulgación científica de todo aquilo relacionado coas Ciencias da Saúde, non só para a comunidade universitaria senon para toda a sociedade no seu conxunto.

Contacto


E.U. Enfermería

Rúa Rámon Puga s/n
+34 988 385 458
+34 988 385 458
secenfou@uvigo.es


Web do centro

Oferta de Estudos


Titulacións de Grao