banner

Descrición


A Facultade de Ciencias ten unha longa tradición no Campus de Ourense xa que é a herdeira dos estudos de Bioloxía, Química e Farmacia que se desenvolvían no antigo Colexio Universitario dende os seus comenzos en 1974.

Na actualidade dispón de modernas instalacións docentes e investigadoras que permiten facer unha oferta educativa, de carácter integrador, no campo Agro-Alimentario-Ambiental, en contacto coa realidade socio-económica da nosa contorna e plenamente adaptado ao Espazo Europeo de Educación Superior.

Contacto


Facultade de Ciencias

Campus As Lagoas s/n
+34 988 387 000
+34 988 387 001
sdefco@uvigo.es


Web do centro

Oferta de Estudos


Titulacións de Mestrado


  • Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
  • Nutrición

Estudos de Doutoramento


  • Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria
  • Ecosistemas terrestres, uso sustentable e implicacións ambientais