banner

Descrición


Este Centro ten as súas raíces na Escola Universitaria de EXB, no Colexio Universitario e na Facultade de Humanidades. Configurouse como Facultade de Ciencias da Educación no año 2001 con 981 alumnos/as, manténdose na actualidade ó redor dos/as 1.500 estudantes/as.

Os 6 títulos de diplomatura orixianrios do centro (maxisterio de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Especial e de Linguas Estranxeiras, así coma a de Educación Social e Traballo Social) derivaron co cambio dos plans de estudos no curso académico 2009-2010 e a adaptación ao EEES nas actuais titulación de grao.

Contacto


Fac. CC da Educación

Campus As Lagoas s/n
+34 988 387 101
+34 988 387 159
sdexbo@uvigo.es


Web do centro

Oferta de Estudos


Titulacións de Mestrado


  • Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos
  • Intervención Multidisciplinar na Diversidade...
  • Profesorado

Estudos de Doutoramento


  • Ciencias da educación e do comportamento