banner

Descrición


As instalacións da Facultade de Historia están espalladas no chamado campus norte, é dicir na zona do campus que está máis próxima ao centro da cidade. As principais tarefas que desenvolvemos a comunidade de Historia céntranse principalmente no coñecido popularmente como “Edificio de Ferro”, convertido neste caso noso referente máis concreto, por erixirse como o punto de encontro máis habitual deste colectivo integrado por estudantes, persoal de administración e servizos e docentes.

Contacto


Facultade de Historia

Campus As Lagoas s/n
+34 988 387 100
+34 988 387 159
sdefho@uvigo.es


Web do centro

Oferta de Estudos


Titulacións de Grao


Titulacións de Mestrado


  • Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
  • Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural
  • Profesorado

Estudos de Doutoramento


  • Protección do patrimonio cultural