banner

Rama de Coñecemento Prazas ECTS anuais ECTS totais
Programa de simultaneidade xx xx 363

F. CC. Empresariais e Turismo

Web da Facultade
Información sobre a titulación


Memoria da titulación

Descrición


O obxectivo deste grao é o de formar persoas coñecedoras da empresa como realidade social e económica, que sexan capaces de desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións e que conten coas habilidades necesarias para desenvolver eses labores no ámbito global da organización ou en calquera das súas áreas funcionais.Ademais, dado que o sector empresarial e o mundo xurídico son inseparables a simultaneidade ADE – Dereito pretende abrir ao alumnado un amplo rango de posibilidades de inserción laboral.


Saídas Profesionais


  • .