banner

Rama de Coñecemento Prazas ECTS anuais ECTS totais
Programa de simultaneidade 20 66 en 1º, 2º, 3º, 4º e 5º
42 en 6º
372

F. CC. Empresariais e Turismo

Web da Facultade
Información sobre a titulación


Memoria da titulación

Descrición


Preténdese a formación de profesionais capaces de optimizar os procesos empresariais a través das tecnoloxias da información, coñecedores das áreas das empresas, a súa xestión e a interrelación entre elas, con dominio sobre a xestión e explotación de sistemas de información e capaces de comprender, aplicar e extraer o pontencial das TICs (tecnoloxías da información e comunicación).


Saídas Profesionais


  • Empresas privadas.
  • Consultorías.
  • Entidades financeiras.
  • Seguros.
  • Asesoría fiscal.
  • Confederacións empresariais.
  • Proxectos: análise, dirección e organización de proxectos informáticos; proxectos de enxeñería de sistemas e informática industrial; proxectos de enxeñería de programas e de sistemas de aplicación; especificación e deseño de solución informáticas; planificación e proxectos de control de software, estudos de mercado. — Consultoría e auditoría: cosultoría técnica, auditoría informática, consultoría en novas tecnoloxías, estudos de mercado, avaliación de organización e funcionamento.
  • Redes, comunicacións e sistemas informáticos: análise e deseño de sistemas informáticos, optimización de métodos e medios de comunicación co computador usuarios, administración, configuración e control de redes de computadores, de sistemas de bases de datos, sitios web; análise de sistemas de informática.
  • Soporte técnico informático: administración de sistemas informáticos a empresas, control de funcionamento e empregos de equipo, mantemento e seguridade de equipos e información, mantemento de infraestruturas.
  • Aplicacións informáticas: estudos de mercado informático en referencia a novos produtos, elaboración de análise funcional de necesidades e requerimentos informáticos da empresa.