banner

Rama de Coñecemento Prazas ECTS anuais ECTS totais
Ciencias 45 60 240

Descrición


O Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica á industria alimentaria, cobre todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde a obtención das materias primas ata o proceso de distribución e venda, e pasa pola produción, a conservación e o control da calidade tanto dos alimentos como das instalacións onde estes se manipulan e se almacenan.


Saídas Profesionais


  • Xestión e control de calidade de procesos e produtos.
  • Desenvolvemento e innovación de procesos e produtos.
  • Procesamento de alimentos
  • Comercialización, comunicación e mercadotecnia
  • Seguridade alimentaria

Itinerarios


  • Industrias vitivinícolas
  • Industrias alimentarias