banner

Rama de Coñecemento Prazas ECTS anuais ECTS totais
Ciencias 45 60 240

Descrición


O Grao en Ciencias Ambientais está constituído por uns estudos cun marcado contido multidisciplinario e órgalles aos titulados/as a formación axeitada para abarcar os problemas ambientais desde diversos ámbitos do coñecemento.


Saídas Profesionais


  • Formación e educación ambiental
  • Investigación
  • Sistemas de xestión da calidade ambiental na empresa e nas organizacións
  • Auditorías
  • Xestión ambiental na Administración
  • Consultoría e avaliación de impacto ambiental
  • Tecnoloxía ambiental industrial
  • Xestión do medio natural

Mencións


  • Procesos atmosféricos e clima
  • Xestión ambiental