banner

Rama de Coñecemento Prazas ECTS anuais ECTS totais
Ciencias sociais e xurídicas 75 60 240

Descrición


Presenta como obxectivos fundamentais a formación psicopedagóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica, artística e axiolóxica do futuro profesorado de educación primaria, titulación con longa tradición e interese tanto no noso entorno como no conxunto do país.


Áreas


 • Docencia: formación en centros de educación infantil, mestre/a en centros penitenciarios, mestre/a en hospitais, mestre/a en ONG, fundacións.
 • Asesoría: asesoramento en planificación e deseño de xogos educativos, na elaboración de materiais didácticos.
 • Actividades socioculturais: servizos educativos de soporte á escola (museos, concellos, campos de traballo...), educación no tempo libre, intervención en programas de atención á infancia; planificación, deseño e desenvolvemento de actividades extraescolares e lúdico-festivas.

Saídas Profesionais


 • Colexios privados e concertados
 • Editoriais
 • Academias
 • Cooperativas de ensino
 • Actividades extraescolares
 • ONG

Mencións


 • Afondamento curricular
 • Linguas estranxeiras
 • Educación especial