banner

Rama de Coñecemento Prazas ECTS anuais ECTS totais
Ciencias sociais e xurídicas 75 60 240

Descrición


O Grao en Traballo Social capacitará o alumnado para o exercicio profesional como traballador e traballadora social. Intervirá en situacións de conflito nos diferentes ámbitos sociais dos individuos, participará na formulación e planificación de políticas, servizos e iniciativas sociais e na prevención de problemas e conflitos entre persoas e/ou colectivos.


Áreas


 • Asistencial: atención a demandas de individuos ou grupos relacionadas con necesidades sociais; orientación, información e asesoramento sobre dereitos sociais e recursos da sociedade; organización e xestión de servizos sociais; servizos de apoio e asesoramento a poboación xeral e colectivos específicos.
 • Prevención, promoción de situacións de inxustiza social que impidan a aparición de problemas e carencias sociais, e que promovan os dereitos humanos.
 • Incorporación social: en calquera poboación que se encontre nunha situación de vulnerabilidade ou exclusión social.
 • Supervisión: de equipos e servizos.
 • Docencia e investigación social: en relación con problemas sociais obxecto de intervención; análise e intervención no ámbito social (natureza, dimensión e prioridades, problemas e carencias, fortalezas etc.); investigación e análise dos factores condicionantes do benestar social.
 • Mediación: mediación familiar, social, comunitaria.
 • Xestión e dirección: de servizos e programas sociais e recursos humanos.
 • Planificación e avaliación: de programas e servizos.
 • Coordinación: con outros profesionais, administracións e recursos.

Saídas Profesionais


 • Servizos nas administracións
 • Departamentos de recursos humanos
 • Centros públicos ou privados da terceira idade
 • Servizos educativos
 • ONG
 • Xestión de empresas de servizos sociais
 • Consultorio
 • Asesorías