servizos

Obxectivos

O principal obxectivo da Área de Emprendemento é ofrecer apoio técnico preciso no proceso de maduración e posta en marcha dun proxecto empresarial.

Contacto

Edificio administrativo - Planta Soto
+34 988 387 306
emprende-ou@uvigo.es

Liñas de Asesoramento

  • Información sobre distintas formas xurídicas que se axustan á idea do emprendedor.
  • Titorización no proceso administrativo de constitución da empresa.
  • Localización de axudas, subvencións e liñas de financiación pública ás que se puede acoller o proxecto.
  • Apoio na xestión de espazos en viveiros de emprego.
  • Información sobre as obligacións fiscais, contables e laborais da empresa.

Horario de Atención ao Público

De lúns a venres: de 9:00h a 15:00h