servizos

Descrición

Dende a oficina de voluntariado xestionanse todos os proxectos e actividades de voluntariado durante o curso académico no Campus de Ourense. O obxectivo principal é poñer en práctica a implicación solidaria e o compromiso activo da comunidade universitaria coa sociedade.


Contacto

Unidad administrativa
+34 988 387 171
voluntariado-ou@uvigo.es

Ficha de inscrición | Proxectos de voluntariado


05 de novembro de 2016 - Olimpíada Solidaria de Estudo.

10 de outubro de 2016 - Xornada de Voluntariado Europeo.